Yeni Nesil Kaynak Makineleri Eğitim Sürelerini Kısaltıyor ve Hatalı Üretim Oranlarını Azaltıyor

6.5.2019

Yeni Nesil Kaynak Makineleri

Günümüzde kaynak endüstrisi; nitelikli kaynakçı açığı, yeni kaynakçıların hem genel olarak hem de iş esnasında hızla eğitilmesi gerekliliği, verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme baskısı gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklarla başa çıkmanın yöntemlerinden biri de kaynak ekipmanlarının kullanımını kolaylaştırmak— Şekil 1.

Yıllar boyunca, kullanım kolaylığı, evinde hobi olarak kaynak yapanlar veya kendin yap tarzı kaynakçılar için tasarlanan makinelerde öne çıkarılıyordu.

Şimdilerde, bu yaklaşım vasıflı kaynakçı bulmakta zorlanan ve verimliliği arttırmanın yollarını arayan sanayi kuruluşları tarafından endüstriyel ve ağır imalat uygulamalarında kullanılan profesyonel kaynak ekipmanlarında da kullanılmaktadır.  

Peki bir kaynak ekipmanının kullanımını daha kolay hale getirmek tam olarak ne anlama gelir? Bu makale, kurulumu basitleştiren, eğitim süresini kısaltan ve deneyimsiz kaynakçıların bile yüksek kaliteli kaynaklar üretmesine yardımcı olan teknolojileri ele almaktadır.

Şekil 1 — Kaynak ekipmanlarının kullanımının kolaylaştırılması, nitelikli kaynakçı açığı, yeni kaynakçıların daha hızlı eğitilmesi ihtiyacı ve verimliliği artırmak ile maliyetleri azaltmak için daha fazla baskı altında olmak da dahil olmak üzere kaynak endüstrisinin karşılaştığı zorluklar / sorunlar ile baş edebilmeyi sağlıyor.

Tek Kullanıcılı Arayüz

Daha önceleri kaynakçıların bazı parametreleri kaynak ekipmanı ve bazılarını da tel sürme ünitesine (veya hangi arayüz kullanılmaktaysa ona) girmeleri gerekirken, şu anda çok daha fazla sayıda makine tüm kontrolleri tek ve ulaşılabilir bir arayüze yerleştirmektedir.

Kaynakçının işleme başlamak için ihtiyaç duyduğu her tuş, düğme ve kontrol parametresinin tel sürme ünitesinin üzerinde olması, iki ayrı arayüzde parametre ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Kaynakçının, değişiklik yapmak için artık kaynak makinesine geri dönmesi gerekmemektedir. Ayrıca bu tek arayüz yeni kaynakçılar için eğitim süresini kısaltarak kaynak sırasında zaman kazandırmaktadır.

Ayrıca kullanıcı arayüzündeki ekranlar da gitgide büyümekte ve kaynakçıların ayarları okumasını ve anlamasını kolaylaştırmaktadır. Daha önce küçük dijital ekranlar kullanılır ve her bir kelime genellikle birkaç harfle sınırlı ve kısaltılması gerekirken, yeni büyük LCD ekranlar kelimeleri ve cümleleri tam olarak göstermektedir — Şekil 2.

Şekil 2 — Daha fazla kaynak makinesinde, tüm kurulum / fonksiyonlar ve parametre ayarları, tel sürme ünitesinde tek kullanıcılı bir arayüzde bulunuyor. Ekranlar da büyüyor ve kaynakçıların ayarları okumasını ve anlamasını kolaylaştırıyor.

Tek Adımlı Kurulum

Kaynağa başlamak için daha az adım gerekmesi süreci basitleştirmekte ve ayrıca yeni kaynakçıların daha hızlı eğitilmelerini sağlamaktadır. Bazı yeni kaynak sistemleri, makine kurulumu için "kolay ayar düğmesi" de sunmaktadır. Daha az deneyimli kaynakçılar, uygulama için doğru voltaj veya tel besleme hızı ayarlarını bilemeyebilir.

Bu tip makinelerde kaynakçının girmesi gereken tek parametre malzeme kalınlığıdır. Bu ayarlandıktan sonra, güç ünitesi diğer parametreleri otomatik olarak uygun şekilde ayarlar. Bu sadece kurulum sırasında zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kaynak hatalarını veya işin tekrar edilmesi sırasında neden olabilecek yanlış parametrelerin ayarlanması riskini engeller.

Özelleştirilmiş Kaynak Programları

Artık daha fazla kaynak sistemi, kaynak programlarının özelleştirilmesine imkan veriyor. Böylelikle kaynakçılar kaynağın veya işin spesifik ihtiyaçlarına göre ayarlanmış bir ark elde edebilmekte. Geçmişte, bu seçenek gelişmiş kaynak makineleriyle sınırlıydı ve kurulması uzmanlık gerektiriyordu. Şimdi, özelleştirilebilir kaynak programları çok daha geniş bir güç kaynağı yelpazesinde mevcut ve basit bir şekilde kullanılabilmektedir. Böylece daha az deneyime sahip kaynakçılar bile kaynak programını kolaylıkla uyarlayabilmektedir.

Bir kaynak sistemi yalnızca bir kaynak prosesi sunuyorsa, kullanılmakta olan koruyucu gaz, sarf malzemesi, malzeme veya kaynak işlem tipi ne olursa olsun kaliteli kaynaklar üretmek için yeterince esnek ve uyarlanabilir olmalıdır.  Kaynak programını işe göre özelleştirebilen kaynakçılar, kendi değişkenlerine uyacak şekilde ince ayar yapabilir. Bu da sonuçta, uygulama için daha iyi bir kaynağın ortaya çıkmasını sağlar.

Bazı kaynak sistemlerinde, kaynak programı arayüz ekranında bir dizi bilginin girişi ile özelleştirilebilmektedir.

Bu teknoloji aynı zamanda deneyimli kaynakçılara faydalar sağlayarak, zaten iyi olan kaynak arkını daha iyi yapmalarını sağlar.

Daha Toleranslı Kaynak İşlemleri

Ayrıca günümüzün kaynak sistemleri daha fazla gelişmiş pals özelliği sunmaktadır. Palslı kaynak işlemleri, teknikteki değişikliklere karşı daha fazla tolerans sağlar ve tüm kaynakçıların yüksek kalitede kaynak üretmesini kolaylaştırır. Laboratuvar testlerinde palslı MIG (GMAW-P) işlemi, standart sabit voltajlı MIG ile karşılaştırıldığında %28 daha geniş bir tolerans penceresi sundu.

Bu daha geniş pencere, daha az deneyimli kaynakçıların yüksek kaliteli kaynaklar üretmesine ve hata oranını azaltmasına yardımcı olarak operasyonda zaman ve para tasarrufu sağlıyor.

Standart palslı MIG’den çeşitli gelişmiş  işlemlere kadar farklı tipte gelişmiş prosesler  var ve teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Genel olarak, gelişmiş prosesler deneyim eksikliğini ve/veya tutarlılığı telafi ediyor, çünkü değişken hareket hızlarını ve işle kontak mesafeleri arasındaki boşluğu kapatırlar. Bu, kaynakçıların sürekli olarak yüksek kaliteli kaynak üretmesini kolaylaştırır - Şek. 3. Deneyimli kaynakçılar emekli olurken, iş gücünü yeniden oluşturmak için yetenekli kaynakçı bulmakta zorlanıldığı için bu ayrıca kritik bir konudur.

Kaynakçı önce kaynak işlemini, ardından kaynak teli tipini ve boyutunu seçer. Son değişken koruyucu gaz tipidir. Makine, önceden girilen değişkenlere dayanarak kaynakçının seçmesi için ekranda listelenen muhtemel koruyucu gazları bir avuç seçenekle sınırlandırır. Kaynak sistemi daha sonra otomatik olarak kaynakçı tarafından girilen değişkenlere en uygun kaynak programını ayarlar, böylece ark kalitesinden ödün vermez.

Şekil 3 – Günümüzde daha fazla güç kaynağında mevcut olan gelişmiş kaynak prosesleri, teknikteki kaynak tekniğindeki deneyime dayalı daha fazla tolere etmekte ve bu sayede farklı becerilere sahip tüm kaynakçıların yüksek kalitede kaynak üretmesini kolaylaştırmaktadır.

Ark Kontrol Ayarı

Yeni nesil kaynak makineleri  makine kurulumunu ve ayarını basitleştirirken kaynakçılara daha fazla ark kontrolü sağlar. Böylece kaynak arkını kendi tekniklerindeki veya malzemelerindeki değişikliklere göre ayarlayabilirler.

Bu ark kontrolü özelliği genellikle kullanıcı arayüzü üzerinde yükseltilebilen veya alçaltılabilen bir düğmedir. Ark kontrol düğmesinin ayarlanması ana kaynak parametrelerini değiştirmez, ancak kaynakçıların arkı kendi tercihlerine göre ayarlamasına izin verir. Kaynakçılar tekniklerindeki değişiklikleri telafi edebilirler ama aynı zamanda uygulamanın kaynak işlemlerinin gerektirdiği tel besleme hızı ve voltaj pencereleri içerisinde kalırlar.

Örneğin, daha az deneyimli kaynakçılar çok uzun bir ark boyu kullanabilirler. Ark kontrol düğmesinin ayarlanması bu durumda daha iyi bir kaynak yapılmasına yardımcı olabilir.

Verimlilik ve Kalite İzlenebilirliği

Dijital kaynak izleme yazılımlarının kullanımının artması ve günümüzde daha fazla kaynak makinesinde mevcut olması, teknolojiyi her boyuttaki kaynak işlemlerinde erişilebilir kılmaktadır.

Kaynak veri izleme sistemleri, şirketlerin verimliliklerini ve kaynak kalitelerini artırmalarına yardım etmek için performans ölçümleri yapabilmekte ve izleyebilmektedir.

Mevcut çözümler, kaynak parametrelerini doğrulayan ve verimliliği raporlayan temel sistemlerden, kaynak hatalarını tespit eden, izlenebilirliği ve kaynakçılara gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan daha gelişmiş izleme yazılımlarına kadar çeşitlilik göstermektedir.

Bu kaynak performans takip ve rapor  çözümleri, önceleri güç kaynağına eklenen ekstra bir modüldü. Günümüzde daha kolay ve daha hızlı kaynak izleme yöntemleri için kaynak ekipmanlarına yeni teknolojiler eklenmektedir.

Kullanımı Kolay Makineler Zaman ve Para Tasarrufu Sağlıyor

Basitleştirilmiş arayüzler, otomatik parametre ayarları, düğmeli seçenekler ve daha fazla ark kontrolü ile kaynak sistemlerinin kullanımı hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Bu yeni ve akıllı makineler, her beceri düzeyindeki kaynakçının zamandan tasarruf etmesini, hataları azaltmasını ve yüksek kaliteli kaynaklar üretmesini kolaylaştıran daha fazla özellik sunmaktadır.

 

Kaynak dünyasının geleceğine dokunmanızı sağlayacak POWERTEC® I 320 C Advanced kaynak makinesini incelemek için tıklayın!

Metin: AWS JOURNAL / KASIM 2018

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.