Duman Emme Sistemlerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

9.10.2018

#KaynakDumanı

Kaynak atölyelerinde yapılan işlemlerin içerisinde kaynak uygulaması haricinde pek çok kesim ve taşlama işlemleri de yer almaktadır. Bu işlemler neticesinde temiz, paslı ve yağlı yüzeylerden kopan partiküller ve farklı boyutlarda metal tozları oluşur. Tüm bu parçacıkların işletmedeki hava kalitesine etkisi olumsuzdur. Dolayısıyla çalışanların gerek kaynak dumanına gerekse de farklı tipteki bu metal partiküllere maruz kalmalarından kaynaklı ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. En zorlu şartlar kaynak dumanı ve metal tozlarının karışımı olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle en ideal senaryo kaynak ve taşlama operasyonlarınızda kullandığınız duman emme ve toz emme sistemlerini birbirinden ayırmaktır. Ancak gerçekte pek çok işletmede bu iki işlem genellikle aynı bölgede yapılmakta ve aynı emiş sistemleri kullanılmaktadır.

duman-emme

Kaynak dumanı ısı etkisi ile oluşur ve boyutları 1 mikron veya daha küçük boyuttadır. Kaynak dumanı kaynak bölgesindeki sıcak havanın etkisiyle yükselir. Taşlama veya kesim kaynaklı oluşan metal tozları ise mekanik şekilde oluşur, daha büyük parçacıklardan oluşur ve işlem gören yüzeyden farklı yönlerde etrafa saçılırlar.

Pek çok emiş sistemi her iki partikül tipi için de gerekli emişi sağlayabilse de farklı operasyonlar için gerekli normlar farklıdır. Sadece kaynak dumanı için dizayn edilen sistemlerde “yağlı” parça ve partiküller ön filtrede yangın riski doğurabilmektedir. Ayrıca taş yerine zımpara gibi taşlama materyalleri de kullanılmakta olup “taş” kağıt bazlı olursa benzer sebeplerle risk oluşturacaktır.

Taşlama işlemlerinde sistemdeki emiş kafasının operasyona olabildiğince yakın olmasında yarar vardır. Ancak kaynak dumanı ile birlikte değerlendirilecek olursa çok yakın mesafelerde sorun çıkabilir. Yüksek hızlardaki duman emme gücüne bağlı olarak kaynak işleminde gerekli olan koruyucu gazın da çok yakın mesafelerden çekilmesi suretiyle kaynak operasyonunda sorunlar meydana gelebilir. Duman emme kafasının çok yakın olmasının diğer bir tehlikeli yanı da, meydana çıkabilecek kıvılcımların da duman emme sisteminde ve tesisatında yangın tehlikesi meydana getirebilmesidir. Sonuç olarak her iki tipteki partiküllerin emişi, emiş mesafesinin ve emiş hızının dengesine bağlıdır.

Partikül kaynağınızın tipini ve operasyon tipinizi iyi değerlendirin

·       Metal Tozlarının Tipi:

Eğer operasyonlarınızdaki metal tozlarının özelliklerinden emin değilseniz, oluşturabileceği zarar ve korunma yolları için laboratuvar analizi yaptırabilirsiniz. Örneğin alüminyum gibi metallerin tozları yanıcı ve patlayıcı özellikte olabilmektedir, bu nedenle dış ünitede ayrıca bir toplayıcıya ihtiyacınız olabilir. Benzer şekilde kaynak veya taşlama sebebiyle oluşan alüminyum ve çelik tozların bir araya gelerek yanıcı ve patlayıcı özellik kazabilmektedir. Yaygın kanıya rağmen, kaynak işlemi ana metali tamamen oksitlemez, metallerin ve metal oksit dumanlarının karışımı potansiyel patlama riskini artıracak özelliktedirler. Alüminyum ve çelik malzemelerin kaynaklanması veya taşlanması sonucunda ortaya çıkan toz karışımlarının tek bir toplayıcı sistemde bir arada bulunması risklidir. Bu karışım yanıcı özellik gösterebilir.

Toksik, yani zehirli metaller ayrıca farklı önlemleri gerektirmektedir. Örneğin, OSHA yönetmeliklerine göre (Occupational Safety and Health Administration), krom içeren metallerle çalışılması özel filtrelemelere ihtiyaç doğurmaktadır. Buna bağlı olarak da duman emme sistemlerinizdeki koruma ve filtreleme ekipmanlarının kişiselleştirilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir.

·       Yerleşim Planı:

Çalışma hücrelerinizin üzerine duman emme sistemine ait davlumbazların veya muhafaza gibi gerekli olabilecek parçaların takılmasını önleyen vinç vb makine ve aletlere dikkat edin. Birbirine yakın mesafelerde birden fazla iş istasyonuna sahip olup olmadığınızı dikkate alın. Tezgah, fikstür gibi sabit istasyonların yerlerinin doğruluğundan emin olun. Tesisinizin fiziksel düzeni, mevcut seçenekleri yönlendiren önemli faktörlerden birisidir.

·       Kaynaklanacak İş Parçasının Boyutu:

Kaynak yaptığınız parçaların ve taşlama/kesim görecek parçaların boyutları havalandırma çözümlerinde büyük bir fark yaratır, çünkü üretim noktası ile duman emme sisteminin davlumbazları arasındaki doğru mesafe çok önemlidir. Küçük parçalarda, kaynak operatörünün gerektiği kadar yaklaştığı veya gerektiğinde geri çekilebildiği hareketli bir çekme kolu ile emiş rahatlıkla ayarlanabilir. Operatörlerin hareket etmesini gerektiren daha büyük parçalar da ise, parça boyunca arkadan veya yandan emişi kapsayan daha büyük bir sabit başlık ve hava akışı gerektirebilir.

·       Kaynak Operatörünün İhtiyaçları:

Bir duman emme sisteminin etkinliği, kaynak operatörlerinin onu kullanma isteğiyle doğrudan ilgilidir. Operatörlerinizi tasarıma mutlaka dahil edin. İş parçasına göre pozisyonları önemli kısıtlamalar oluşturacaktır.

Havalandırma Seçeneklerini Tartın

Tesisinizi analiz ettikten ve etrafınızdaki kısıtlamaları netleştirdikten sonra, endüstriyel havalandırma tasarımcınız ile birlikte ihtiyaçlarınıza uygun bir havalandırma oluşturabilirsiniz. İşleminize bağlı olarak hem taşlama ile oluşan metal tozlarını hem de kaynak esnasında oluşan dumanı emmek için göz önünde bulundurulması gereken bazı stratejileri inceleyelim.

·       Hareket Edebilen Esnek Emiş Kolları:

Bu esnek kollar işleme yakın olan toz ve dumanları rahatlıkla yakalar. Bununla birlikte, duman emme davlumbazlarının küçük ebatları sebebiyle (genellikle 30-40 cm çapında) emiş kolları sadece küçük iş parçalarında yapılacak operasyonlar için ideal sonuç verir. Ek olarak daha büyük parçaların etraflarında gezdirilerek de yardımcı emiş olarak kullanılabilir.

duman-emme-sistemi

·       Döner tablalar:

Bu döner çalışma tablaları, operatörlerin parçayı döndürmelerini ve kaynak yapmak veya taşlamak için sabit bir yerde kalabilmelerini sağlar. Sabit bir duman emme başlığı, uygun emiş şapkası pozisyonları ve emiş hızının miktarına bağlı olarak hücreden uzaktaki dumanı emmek ve tozları çekmek için konumlandırılabilir.

·       Aşağı Yönlü Emiş:

Çalışma platformunun altından havanın emilmesi suretiyle duman ve tozların toplanmasını sağlayan bir sistemdir. Masa yüzeyinden daha az olan küçük parçalar için uygun olmakla birlikte, yüksekliği fazla parçalar için ise uygun değildir çünkü dikey yüzeylerden emiş için etkili olmak adına gerekli olan mesafeden daha uzakta kalacaktır.

·       Duman Emme Davlumbazlarının Doğru Konumlandırılması:

Davlumbazların yaratıcı şekilde yerleştirilmesi çok yönlü bir çözüm olacaktır ve zorlu senaryolarda etkili sonuçlar sağlayabilir. Duman emme davlumbazının esas amacı, koruyucu gazları çekmeden kaynak dumanlarını çekmek ve taşlama işlemi sırasında taştan çıkan partikülleri yakalamaktır. Bunun için de doğru mesafe ve açı da olmak zorundadırlar. Düzgün bir şekilde konumlandırmak için, taşlama işleminin gerçekleştiği yönü belirleyin ve metal tozlarını yakalamak için yeteri kadar yakın yerleştirin. Kaynak operatörü tozu doğrudan davlumbazın içine yönlendirirse daha yüksek emiş güçlerine de gerek kalmayacaktır.

Enerji Gereksinimlerinin Yönetimi

Davlumbazların yerleşimini belirledikten sonra, toz ve duman emme sisteminizin işletme maliyetlerini yönetmeyi düşünmek önemlidir. İşletme maliyetleri aşağıdaki değişkenler üzerinden hesaplanır:

  • Dakika başına metreküp (m3/dak) cinsinden hava akışının hacmi,
  • Statik basınç olarak ölçülen sistemdeki hava akışına karşı direnç ,
  • Filtre bakım ve değiştirme sıklığı ve masrafı.

Tozu ve dumanı toplayıcıya taşımak için en az miktarda hava gerektiren yüksek verimli bir çözüm bulmalısınız. Örneğin; Çok kollu merkezi sistem duman emme sistemleri çok daha etkili ve düşük servis / gider maliyetleri dostu bir çözüm olabilir.  

Sonuç Olarak;

Duman emme sistemleri, taşlama işlemleri için de faydalı olabilir. Ancak tüm ihtiyaçlar için tek bir model seçmek dikkatli bir tasarım gerektirir. İşletmenizde taşlama esnasında yarattığınız metal tozlarının özellikleri, iş parçalarınızın boyutu, iş parçasının yanındaki kaynak operatörünün konumu, duman emme davlumbazlarının konumu gibi konfor faktörlerinin yanında fikstür, vinç vb gibi yakındaki nesneler dahil olmak üzere çalışma hücrelerinizde yer alan tüm fonksiyonları iyi değerlendirmelisiniz.

Proses ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde tanımanızla birlikte, benzer metal atölyeleri ile ilgili tecrübeye dayalı ekipman önerileri sunan deneyimli bir endüstriyel havalandırma tedarikçisi ile çalışmanız tavsiye edilir. Saygın bir çözüm partneri, özellikleri ve faydaları ihtiyaçlarınıza en uygun olan duman emme sistemlerini önermek için derin ürün bilgisi sağlayabilir.

 

Kaynaklar:

·       Lincoln Electric – Fume Extraction: Not a One-Size-Fits-All Decision

·       Welding Journal

 

Duman Emme Sistemlerini İncelemek İçin Tıklayın!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.