Kobatek® Abramax® Aşınma Plakaları

Kobatek

Ürün Broşürü (PDF)

Genel Özellikleri

Yüzeyi yüksek abrazif aşınma dayanımına sahip metalik malzeme ile kaplanmış düşük karbonlu çelik plakalara "Aşınma Plakası" adı verilir. Günümüzde aşınma plakalarının üretiminde genel olarak 3 farklı yöntem uygulanmaktadır;

       1 - Özlü tel ile yüzey kaplama
       2 - Özlü tel ve tozaltı tozu ilavesi ile yüzey kaplama
       3 - Dolu tel ve tozaltı tozu ilavesi ile yüzey kaplama

Üretim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, aşınma plakasının kullanılacağı alana ve kullanıcı beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin, Koruyucu Bakım Teknolojileri (Kobatek) konusunda sahip olduğu deneyim ve bilgi birikiminin sonucunda kullanıcıların beğenisine sunduğu "ABRAMAX Aşınma Plakaları" beş ana grupta sınıflandırılmaktadır;

       1 - Kobatek® Abramax® Standart  % 30 oranında krom karbür içeren standart aşınma plakalarıdır.
       2 - Kobatek® Abramax® Plus: Yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilmiş yapısında molibden içeren aşınma plakalarıdır.
       3 - Kobatek® Abramax® Flex : Kullanıcıya optimum abrazif aşınma dayanımı sunan ve ihtiyaca göre bükülebilen aşınma plakalarıdır.
       4 - Kobatek® Abramax® Prestige: Maksimum abrazyon dayanımı için kompleks karbür içeren aşınma plakalarıdır.

Kobatek® Abramax® aşınma plakaları; sıcaklık, düşük ve orta şiddetteki darbe ile birlikte görülen yoğun abrazyon aşınmasına karşı dayanım gerektiren uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

 

Tipik Özellikleri ve Sertdolgu Tabakasının Mikroyapısı

Aşağıda belirtilen özellikler sertdolgu işleminde kullanılan alaşımın belirli bir ana metal üzerine uygulanması sonucu oluşan seyrelmenin etkisiyle değişiklik gösterebilir.

Ürün Avantajları
 

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Kobatek® Abramax®aşınma plakaları; çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, madencilik ve hafriyat sanayi, iş makineleri, cam üretim tesisleri, MDF ve ahşap yonga üretim tesisleri ve termik santrallar başta olmak üzere birçok farklı alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Kömür değirmeni separatör konileri
 • Separatör kanatları
 • Şutlar ve bunker astarları
 • Kepçe kovası aşınma astarları
 • Konveyör helezonları
 • Titreşimli besleyiciler
 • Zincirli konveyörlerin aşınma plakaları
 • Siklonlar
 • Besleme ve nakil boruları
 • Besleme astarları
 • Kırıcı astarları
 • Fan kanatları ve gövdeleri
 • Katalist besleme memeleri
 • Pülverize yakıt sistemleri
 • Pompa gövdeleri ve pompa rotorları
 • Deniz dibi tarama, emme ve boşaltma boruları
 • Kül helezonları
 • Parçalama kabinleri
 • Kırıcı barlar ve ızgaralar
 • Şeker değirmenleri
 

Kobatek® Abramax Aşınma Plakalarının
Kimyasal Analizi, Sertliği ve Abrazif Aşınma Dayanımı Endisi

Kobatek® Abramax® Standart
: C = % 4.0 - 4.5
Cr = % 26 - 29
Mn = % 0.4 - 0.7
Si = % 0.6 - 0.8
Sertlik: 55 - 60 HRC
Abrazif Aşınma Dayanımı Endisi (*): 8
Kobatek® Abramax® Plus
: C = % 3.8 - 4.2
Cr = % 28 - 31
Mn = % 0.4 - 0.7
Si = % 0.9 - 1.1
Mo = % 0.5 - 0.8
Sertlik: 55 - 60 HRC
Abrazif Aşınma Dayanımı Endisi (*): 10
Kobatek® Abramax® Flex : C = % 3.5 - 3.8
Cr = % 24 - 27
Mn = % 1.0 - 1.5
Si = % 0.6 - 0.8
Mo = % 0.3 - 0.5
Sertlik: 45 - 50 HRC
Abrazif Aşınma Dayanımı Endisi (*): 7
Kobatek® Abramax® Prestige   C = % 4.0 - 4.5
Cr = % 29 - 32
Mn = % 0.5 - 0.9
Si = % 1.3 - 1.6
Mo = % 0.4 - 0.6
Nb = % 2.0 - 3.0
B = < % 1.0
Sertlik: 60 - 65 HRC
Abrazif Aşınma Dayanımı Endisi (*): 11
     

(*) Abrazif Aşınma Dayanımı İndisi: Hardox/St37 malzemeye göre karşılaştırmalı aşınma dayanımı gösterimidir.

 

Nominal Plaka Ölçüsü (1500 x 3000 mm)

Ürün
Adı
Ana Plaka (Sac)
Kalınlığı (mm)
Sertdolgu Tabakası
Kalınlığı (mm)
Toplam Plaka
Kalınlığı (mm)
Kobatek® Abramax® Standart
5 3 8
Kobatek® Abramax® Standart 5 6 11
Kobatek® Abramax® Standart 6 4 10
Kobatek® Abramax® Standart 6 6 12
Kobatek® Abramax® Plus 5 3 8
Kobatek® Abramax® Plus 6 4 10
Kobatek® Abramax® Plus 8 4 12
Kobatek® Abramax® Plus 8 6 14
Kobatek® Abramax® Plus 10 5 15
Kobatek® Abramax® Plus 10 6 16
Kobatek® Abramax® Flex 5 6 11
Kobatek® Abramax® Flex 6 4 10
Kobatek® Abramax® Flex 6 6 12
Kobatek® Abramax® Flex 8 4 12
Kobatek® Abramax® Flex 8 6 14
Kobatek® Abramax® Flex 10 5 15
Kobatek® Abramax® Flex 10 6 16
Kobatek® Abramax® Prestige 6 4 10
Kobatek® Abramax® Prestige 6 6 12
Kobatek® Abramax® Prestige 8 4 12
Kobatek® Abramax® Prestige 8 6 14
Kobatek® Abramax® Prestige 10 5 15
Kobatek® Abramax® Prestige 10 6 16
 

Kobatek® Abramax Aşınma Plakalarının
İşlenmesi, Kesilmesi ve Kaynak Edilerek Birleştirilmesi

Kobatek® Abramax® sertdolgu plakalarının kimyasal analizi, mikroyapısı ve sahip olduğu sertlik değeri klasik işleme metodlarının kullanımını önemli ölçüde kısıtlar.

Plakaların kenar ve köşe bölgeleri taşlanabilirken yapıdaki yüksek krom içeriği oksijenle kesim yapmayı engeller. Genel olarak tercih edilen kesim yöntemi plazma arkıdır. Plazma arkı ile kesme işleminde; kaliteli, hassas ve temizlik açısından mükemmel sonuçlar elde edilir.

Karbon arkı ve hava kullanarak da plaka uzerindeki sertdolgu tabakasını lokal olarak temizlemek mümkündür.

Ürün Avantajları

Kobatek® Abramax® sertdolgu plakaları birbirlerine Kobatek 352 örtülü kaynak elektrodu ile kaynak edilir. Burada dikkat edilmesi gereken ana konu birleştirmemin yumuşak çelik taban saçı kısmından yapılmasıdır. Birleştirme amacıyla atılan kaynak dikişinin üzerine daha sonra Kobatek 578 örtülü kaynak elektrodu ile sertdolgu uygulaması yapılır.

 

Kobatek® Abramax Aşınma Plakalarında Kontrollü Çatlak Oluşumu

Yüksek sertliğe sahip aşınma plakalarında doğal olarak dikişin enine doğru oluşan ve olması istenen çatlakların tek bir hat boyunca ilerlemesi sonucu plakalarda kırılma ya da kopmalar meydana gelebilmektedir. Kobatek® Abramax® aşınma plakalarında, söz konusu çatlakların oluşumu kontrol altında tutulmuş ve çatlağın aşınma plakası boyunca tek hat üzerinde ilerlemesi engellenerek kullanım ömrü arttırılmıştır.

Ürün Avantajları
 

Ürün Broşürü (PDF)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.