Haberler

Alüminyum Gövde Tasarımı İçin Lincoln Electric!

Ford Motor Company'nin Tercihi Lincoln Electric!

Ford Motor Company'nin Tercihi Lincoln Electric!

Ford Motor Company, Ford GT Alüminyum Gövde Tasarımı (Aluminum Space Frame) için Kaynak İş Ortağı Olarak Lincoln Electric'i Tekrar Tercih Etti.

 

Endüstri 4.0

Kaynak Sektörünü Endüstri 4.0’a Entegre Eden Çözüm

Kaynak Sektörünü Endüstri 4.0’a Entegre Eden Çözüm

Askaynak’tan ek yatırım olmadan verimliliği ve karlılığı artıran çözüm

 

WhatsApp'da da Beraberiz!

WhatsApp’ta da Müşterilerimizin Hizmetindeyiz

WhatsApp’ta da Müşterilerimizin Hizmetindeyiz

Mobil kanallardaki çözümlerimizle kaynak sektörüne yenilikler sunmaya devam ediyoruz.

 

Sektörünün ilk mobil uygulaması

Kaynak Uzmanı Mobil Uygulamamızı Güncelledik

Kaynak Uzmanı Mobil Uygulamamızı Güncelledik

Kaynak sektörüne özel geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk mobil uygulaması Kaynak Uzmanı’nı güncelledik. Tüm uygulama mağazalarında!

 

Etkinlik

4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi

4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi

Ana sponsoru olduğumuz 4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi (ICWET'16) 11-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

 

Ürün Duyurusu

Lincoln Electric’ten Karışmama Garantili Alüminyum Tel: Superglaze Gem-Pak

Lincoln Electric’ten Karışmama Garantili Alüminyum Tel: Superglaze Gem-Pak

Lincoln Electric'in kesintisiz kaynak yapmayı sağlayan, üretimi hızlandıran ve ekstra ekipman ihtiyacını ortadan kaldıran patentli ambalaj tasarımı.

 

Önemli Duyuru

Starweld, Askaynak Adıyla Yeni Ambalajlarında

Starweld, Askaynak Adıyla Yeni Ambalajlarında

Starweld sarf malzemelerimiz artık yeni ambalajlarıyla ASKAYNAK markası adı altında pazarda yerini alıyor.

 

Askaynak - SYS Robot Teknolojileri

Robot Yatırımları Fuarı ve Zirvesi

Robot Yatırımları Fuarı ve Zirvesi

Üretiminde robot kullanmak isteyen yatırımcılarla 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Robot Yatırımları Fuarı ve Zirvesi'nde bir araya geliyoruz.

 

Türkiye Kaynak Sektöründe Bir İlk

Kaynak Uzmanı Mobil Uygulaması

Kaynak Uzmanı Mobil Uygulaması

Kaynak Uzmanı, malzeme tipi ve ürün ölçütlerini belirleyip, kullanıcılar için en uygun ürünü ve doğru kaynak adımlarını öneriyor. Tüm uygulama mağazalarında!

 

Robot ve Otomasyon

Askaynak, Yıldız Savaşları 2015 Ana Sponsoru Oldu

Askaynak, Yıldız Savaşları 2015 Ana Sponsoru Oldu

YTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından 28-29 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen Yıldız Savaşları’15 Robot Yarışması etkinliğinin ana sponsoruyuz.

 

Mini Denizaltı Projesi

Askaynak İTÜ Güneş Teknesi ve Denizaltı Takımına Destek Veriyor

Askaynak  İTÜ Güneş Teknesi ve Denizaltı Takımına Destek Veriyor

Askaynak olarak İTÜ Güneş Teknesi ve Denizaltı Takımı’nın 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Mini Denizaltı Projesi’ne sponsorluk desteği veriyoruz.

 

12-15 Şubat 2015

WIN 2015 Kaynak Teknolojileri Fuarı'ndayız

WIN 2015 Kaynak Teknolojileri Fuarı'ndayız

Tüm markalarımız, yeni ürün gruplarımız ve teknolojilerimiz ile 2015 WIN Fuarı'ndayız! 7. Salon D-210 numaralı standımızda buluşmak dileğiyle.

 

Askaynak-Bikomobil İşbirliği

Askaynak'tan Engelleri Ortadan Kaldıran Bisikletlere Tam Destek

Askaynak'tan Engelleri Ortadan Kaldıran Bisikletlere Tam Destek

Askaynak, engellilere özel bisikletler üreterek topluma fayda amacı güden Bikomobil’e teknik ekipman desteği sağlıyor.

 

Marmara Bölge,

Geleneksel Kaynak Günleri Marmara Turu Başlıyor

Geleneksel Kaynak Günleri Marmara Turu Başlıyor

Kaynak alanındaki en son teknolojileri paylaşacağımız ürünlerimizi yakından inceleyip,deneyebileceğiniz Askaynak Geleneksel Kaynak Günleri başlıyor.

 

Ankara Bölge,

Geleneksel Kaynak Günleri Ankara Turu Başlıyor

Geleneksel Kaynak Günleri Ankara Turu Başlıyor

Kaynak alanındaki en son teknolojileri paylaşacağımız ürünlerimizi yakından inceleyip,deneyebileceğiniz Askaynak Geleneksel Kaynak Günleri başlıyor.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.