Haberler

22.5.2019

EN 10204 Standardında Tanımlanmış 3.1 Sertifikasyonu

EN 10204 Standardında Tanımlanmış 3.1 Sertifikasyonu

Askaynak, özel test sonuçlarıyla birlikte ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren ve özellikle kritik uygulamalarda tercih edilen EN 10204 standardında tanımlanmış sertifikaları müşterilerine sunuyor.

 

19.3.2018

Hırdavat Fuarı Sona Erdi

Hırdavat Fuarı Sona Erdi

Türkiye’nin nalbur ve hırdavat sektörüne yönelik tek özel fuarı olan, 15 – 18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşen Hırdavat Fuarı'nda ziyaretçilerimiz ile bir araya geldik.

 

22.5.2019

Hırdavat Fuarı'nda Buluşuyoruz!

Hırdavat Fuarı'nda Buluşuyoruz!

Türkiye’nin nalbur ve hırdavat sektörüne yönelik tek özel fuarı olan, 15 – 18 Mart 2018 tarihlerinde tüm sektörü bir araya getiren İstanbul Hırdavat Fuarı’na Askaynak olarak biz de katılıyoruz.

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği

Politikalarımız Yenilendi!

Politikalarımız Yenilendi!

Tüm satış ofislerimizi kapsayan Kaynak Tekniği Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği politikalarımız yenilenmiştir.

 

Kaynak Uygulamalarının Güvenliği Artıyor

Askaynak'tan Yeşil Bilgiler Projesi Yapı Magazin Dergisinde!

Askaynak'tan Yeşil Bilgiler Projesi Yapı Magazin Dergisinde!

Her ay yenilenen teknik yazılarla ve ihtisas alanlarına yönelik zengin içerikli dosya konularıyla okurlarına hizmet sağlayan Yapı Magazin Dergisi, "Askaynak'tan Yeşil Bilgiler" projemize Şubat sayısında yer verdi.

 

Yağ/gres ve oksit temizleme

Kaynak Öncesinde Alüminyumu Temizlemenin En İyi Yolu Nedir?

Kaynak Öncesinde Alüminyumu Temizlemenin En İyi Yolu Nedir?

Aluminyumun kaynak öncesi temizliği için iki işlem gereklidir; yağ/gres ve oksit temizleme. Aşağıdaki sıralamada görüldüğü gibi öncelikle yağ ve gresi, ardından da oksitleri temizleyin. Bu işlemi belirtilen sırayla yapmanız kritik bir önem taşımaktadır.

 

İş Güvenliği

“Askaynak’tan Yeşil Bilgiler”le Kaynak Uygulamalarının Güvenliği Artırıyor!

“Askaynak’tan Yeşil Bilgiler”le Kaynak Uygulamalarının Güvenliği Artırıyor!

Kaynak sektörünün lider kuruluşu Askaynak, kaynak işlemlerinin doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli uzman bilgileri “Askaynak’tan Yeşil Bilgiler” projesiyle kaynak ustalarıyla buluşturuyor.

 

Doğru Ekipman, Doğru Koruyucu Gaz Akış Oranı, Dokuma ve Salınma Tekniği Nasıl Olmalı?

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-3

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-3

Kaynakçıların, alüminyuma uygunluğundan emin olmak için kaynak ekipmanlarını her kullanımdan önce gözden geçirmeleri gerekir. Ekipman farklı malzemelerin kaynak işleminde kullanılmış ise, bu kontrolün özellikle yapılması gerekir.

 

VIKING™ PAPR 3350 Kaynak Maskesi ve 1/1/1/1 Optik Netlik,

Optik Netliğin Önemi

Optik Netliğin Önemi

Otomatik kararan kaynak maskesi seçiminde sadece standart iş güvenliği hususları değil, kullanıcının görüş rahatlığı da hesaba katılmalıdır. Uygulama için doğru maskeyi kullanmanız yüzünüz ve gözlerinizi kıvılcımlardan korumakla kalmaz, aynı zamanda genel üretkenliğinize ve iş kalitenize de katkıda bulunur. Maskenin optik netliği ve kullanıcıya sunduğu görüş netliği de bu bakımdan önem arz eder.

 

Kaynak Telinin Doğru Şekilde Depolanması, Ön Tav ve Parçaların Uygun Şekilde Temizlenmesi

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-2

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-2

Alüminyum kaynak telini temiz ve kuru bir ortamda, tercihen orijinal paketinde saklayın. Bu koşullar altında tel, birkaç yıllık raf ömrüne sahip olur.
Kaynak teli suya maruz kalmamalı ve düşük bağıl nem koşullarında saklanmalıdır. Bu koşulları sağlamanın en kolay yolu, telin 60 vat ampul ile aydınlatılmış kapalı metal bir dolap içinde orijinal paketinde saklanmasıdır.

 

Askaynak olarak Türk Kızılayı'na katkıda bulunduk

Bağışlanan Her Kan 3 Can Demek

Bağışlanan Her Kan 3 Can Demek

Kaynak sektörünün lider kuruluşu Lincoln Electric Askaynak olarak, 40 çalışanımızın kan ve kök hücre bağışıyla Türk Kızılayı'na katkıda bulunduk. Bu sayede 120 insana umut olduk!

 

Alaşımı Tanıma ve Doğru Dolgu Alaşımı Kullanma

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-1

Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-1

Alüminyum alaşımdan yapılan kaynak düzenekleri git gide artmaktadır. Alaşım çeşitli ilginç özelliklere sahip olmakla birlikte, taşımacılık sektöründeki kullanımının artmasındaki en büyük etmen hafif olmasıdır.

 

“Sürdürülebilir Kaliteyi Robotlarla Sağlıyoruz”

KSG Makina Askaynak Robotlarından Memnuniyetini Dile Getiriyor

KSG Makina Askaynak Robotlarından Memnuniyetini Dile Getiriyor

ST Robot Yatırımları Dergisi’nde yer alan “Sürdürülebilir Kaliteyi Robotlarla Sağlıyoruz” başlıklı haberde KSG Makina Yeni Projeler Müdürü Mehmet Orcan Askaynak robotlarını kullandıklarını ifade ederek, memnuniyetini dile getiren yorumlarını paylaşıyor.

 

9.3.2020 1

Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular

Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular

Alüminyum kaynak uygulamalarında sıkça sorulan sorular ve bu soruların bir uzman ağızdan verilen cevapları verilmiştir.
1. Uyguladığım alüminyum kaynağı neden ana malzemeden çok daha zayıf?

 

,

Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular- 2

Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular- 2

Alüminyum kaynak uygulamalarında sıkça sorulan sorular ve bu soruların bir uzman ağızdan verilen cevapları verilmiştir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.