Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular- 2

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 2019

 

alüminyum borular, alüminyum

1. Alüminyum kaynakları için en uygun gerilim giderme işlemi hangisidir?  

Kaynak uygulaması sırasında, eriyen malzeme katılaştıkça büzüldüğü için kaynağın yakınındaki bölgede kalıntı gerilmeler oluşur. Ayrıca, kaynak ustası kaynak yapılan bu yapıyı önüne alıp işleme yoluyla malzeme kaldırmaya başladığında, ilgili bölge yamulma eğilimi gösterir ve boyutsal kararsızlık oluşur. Alüminyumda bu durumdan kaçınmak için, kaynak ustaları malzemeyi alüminyum atomlarının hareket etmesini sağlayacak bir sıcaklığa kadar ısıtmak suretiyle bir gerilim giderme işlemi gerçekleştirir.  

Gerilim giderme sıcaklığı çelik için 565°C ila 593°C iken, alüminyum için uygun olan gerilim giderme sıcaklığı 343°C 'dir. Başka bir deyişle, alüminyum kaynağı sonrası gerilim giderme işleminin etkili olabilmesi için malzemenin mekanik özelliklerin yitirileceği bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekecektir. Bu nedenle, kaynak sonrası gerilim giderme işlemi alüminyum için tavsiye edilmez.  

 

2. Farklı alüminyum alaşımları nasıl ayırt edebilirim?  

Alüminyum alaşım türleri oldukça fazladır ve kaynak uygulamasını düzgün ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için, hangi alaşım üzerinde çalıştığınızı bilmeniz önerilir. Bilmiyorsanız, aşağıdaki genel kuralları esas alabilirsiniz: 

Ekstrüzyon malzemeler genellikle 6000 serisi alaşımdır Dökümler çoğunlukla alüminyum/silikon döküm kombinasyonudur -- bazıları kaynağa elverişlidir, bazıları değildir Sac, levha veya çubuk malzemeler genellikle 5000 veya 6000 serisi alaşımlardır.

Emin olmak isterseniz, alaşımınızın tam terkibini tespit etmenize yardımcı olacak bir alaşım test kiti satın alabilirsiniz. 

 

 3. Farklı kalınlıkta iki alüminyum parçaya nasıl TIG (Argon) kaynağı yapabilirim?  

Farklı kalınlıkta iki alüminyum parçaya kaynak yapılacaksa, parametreler en kalın parçaya TIG kaynağı yapılabilmesini sağlayacak kadar yüksek değerlere ayarlanmalıdır. Kaynak sırasında, birleşim noktasını destekleyin ve daha kalın olan parçaya daha fazla ısı uygulayın.  

 

 

 

4. 7075'e nasıl kaynak yapabilirim?  

Alüminyum alaşımların çoğu kaynak uygulamasına elverişli olmakla birlikte, elverişli olmayanlar da azımsanmayacak sayıdadır ve 7075 de bunlara dahildir. Bu örnekte özellikle 7075'i belirtmemizin nedeni, en yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlardan biri olmasıdır. Tasarımcı ve kaynakçıların birçoğu kullanılacak alüminyum alaşımı belirlerken öncelikle tüm alüminyum alaşımları ve mukavemetlerini gösteren bir tabloya bakarlar. Fakat bu söz konusu deneyimsiz kişilerin farkında olmadıkları bir şey vardır; yüksek mukavemetli alüminyum alaşımların sadece birkaçı kaynağa elverişlidir - özellikle 7000 ve 2000 serisindekiler - ve bunların kullanılmaması önerilir.   

Kaynak uygulamalarında 7075'in asla kullanılmaması kuralının tek istisnası, enjeksiyon kalıplama sektörüdür. Bu sektörde kalıp onarımında 7075'e kaynak yapılmaktadır - fakat bu malzemenin yapısal işlerde asla kullanılmaması önerilir.  

 

Aşağıda, alüminyum alaşım seçiminde esas alınabilecek bazı basit kurallar verilmiştir:  

Alaşım Serileri Alaşımın Temel İçeriği 

1000 serisi Saf alüminyum 

2000 serisi 

Alüminyum ve bakır. (Havacılık ve uzay endüstrisinde yüksek mukavemetli alüminyum kullanılır) 

3000 serisi 

Alüminyum ve mangan. (Düşük-orta mukavemetli alaşımlardır; içecek kutuları ve soğutma boruları bu alaşımların kullanıldığı ürünlere örnek gösterilebilir) 

4000 serisi 

Alüminyum ve silikon. (Bu serideki alaşımların çoğu kaynak veya sert lehimlemede dolgu malzemesi olarak kullanılır) 

5000 serisi 

Alüminyum ve magnezyum. (Bu alaşımlar genellikle metal sac veya levhalar halindeki yapısal uygulamalar için kullanılır - 5000 serisi alaşımların tamamı kaynağa elverişlidir) 

6000 serisi 

Alüminyum, magnezyum ve silikon. (Bu alaşımlar ısıl işleme elverişlidir ve genellikle ekstrüzyon ürünler ve sac ve levhalar için kullanılır - tamamı kaynağa elverişlidir fakat çatlamaya karşı hassas olabilirler. Bu alaşımları asla dolgu metali kullanmadan kaynak yapmaya çalışmayın) 

7000 serisi 

Alüminyum ve çinko. (Bunlar havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan yüksek mukavemetli alaşımlardır ve terkipleri bazen başka alaşımlar da içerebilir) 

Askaynak, yüksek mukavemetli alüminyum tasarımlarınızda, 2000 veya 7000 serileri yerine yüksek magnezyum içerikli bir 5000 serisi alaşım tercih etmenizi tavsiye eder. 5000 serisi alaşımlar kaynağa elverişlidir ve en iyi sonucu verir.

 

Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular yazımızı okumak için tıklayın.

 

KAYNAK MAKİNELERİMİZ İÇİN TIKLAYIN!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.