Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular

9.3.2020 1

Alüminyum kaynak uygulamalarında en sık sorulan sorular ve bu soruların uzman bir ağızdan cevapları

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 1914

Aşağıda, alüminyum kaynağı hakkında en sık sorulan sorular ve bu soruların bir uzman ağızdan cevapları verilmiştir.  

  • 1.  Uyguladığım alüminyum kaynağı neden ana malzemeden çok daha zayıf? 
  • 2.  Alüminyum kaynağı uygulamasında ne tip bir koruyucu gaz kullanmalıyım? 
  • 3. TIG (Argon) kaynağı işleminde alüminyum için en iyi elektrot hangisidir? 
  • 4. Alüminyum kaynağı uygulamasında ne kadar ön tav vermeliyim? 
  • 5. Alüminyum kaynakları için en uygun gerilim giderme işlemi hangisidir? 
  • 6. Farklı alüminyum alaşımları nasıl ayırt edebilirim? 
  • 7. Farklı kalınlıkta iki alüminyum parçaya nasıl TIG (Argon) kaynağı yapabilirim? 
  • 8. 7075'e nasıl kaynak yapabilirim?   

 

alüminyum borular ve alüminyum kaynağı

 

1. Uyguladığım alüminyum kaynağı neden ana malzemeden çok daha zayıf?  

Çelik malzemelere ana malzeme kadar dayanıklı kaynak yapılabilmektedir. Ancak, alüminyum malzemelerde bu geçerli değildir. Kaynak hemen her zaman ana malzemeden daha zayıf olacaktır. Bunun nedenini daha iyi anlamak için iki alüminyum alaşım kategorisini ele alalım; ısıl işleme elverişli ve ısıl işleme elverişsiz alaşımlar. İkinci kategori sadece soğuk işlemle sertleştirilebilir ve dolayısıyla metal fiziksel değişikliğe uğrar. Alaşım soğuk işleme tabi tutuldukça dayanıklılığı artar.  

Ancak, soğuk işlenmiş bir alaşıma kaynak yaptığınızda, 0 menevişli (veya sıfır tavlı) duruma geri dönmesi ve "yumuşaması" için kaynağın etrafındaki malzemeye bölgesel tavlama yaparsınız. Bu nedenle, ısıl işleme elverişli olmayan alaşımlara ana malzeme kadar dayanıklı kaynak yapmanın tek yolu 0 menevişli durumdan başlamaktır.  

Isıl işleme elverişli alüminyum alaşımlarda, ısıl işlemin son adımında metal yaklaşık 205°C sıcaklığa ısıtılır. Ancak, kaynak işlemi sırasında kaynağın etrafındaki malzeme 205°C 'den çok daha yüksek bir sıcaklığa ulaşır ve bunun sonucunda bazı mekanik özelliklerini kaybeder. Dolayısıyla, kaynak sonrası ısıl işlemler uygulanmadığı takdirde, kaynağın etrafındaki bölge alüminyumun diğer kısımlarından önemli oranda (yaklaşık olarak yüzde 30 ila 40) daha zayıf hale gelir. Isıl işleme elverişli alüminyum alaşımlara kaynak sonrasında ısıl işlem uygulandığında ise, alaşımın özelliklerinde iyileşme kaydetmek mümkündür.  

Aşağıda, ısıl işleme elverişli ve elverişsiz olan alüminyum alaşım serileri verilmiştir:  

Isıl işleme elverişli seriler: 2000, 6000, 7000.  

Isıl işleme elverişsiz seriler: 1000, 3000, 4000, 5000.  

 

      

2. Alüminyum kaynağı uygulamasında ne tip bir koruyucu gaz kullanmalıyım?  

TIG (Argon) Kaynağı ve MIG (Gazaltı) Kaynağı (uygulamalarında, 1,25 cm kalınlığa kadar alüminyum malzemeler için saf argon kullanılır. Kalınlık 1,25 cm üzeri olursa, arkı daha sıcak hale getirmek ve kaynak nüfuzunu artırmak için yüzde 25 ila 75 arası bir oranda helyum eklenebilir. Argon en iyisidir çünkü sağladığı ark temizleme etkisi helyumdan daha fazladır ve ayrıca helyumdan daha ucuzdur.  

Asla oksijen veya karbondioksit içeren bir koruyucu gaz kullanmayın; aksi takdirde alüminyum oksitlenir.  

 

 

 3. TIG (Argon) Kaynağı işleminde alüminyum için en iyi elektrot hangisidir?  

Çelik de dahil olmak üzere çoğu malzeme için, yüzde iki toryum alaşımlı tungsten elektrot tavsiye edilir. Ancak, alüminyum kaynağında DC yerine AC kullanıldığından, elektriksel özellikleri farklıdır ve tungsten elektroda verilen enerji miktarı AC kaynağında daha yüksektir. Bu nedenlerle, alüminyum kaynağı için saf tungsten veya zirkonyum alaşımlı tungsten tavsiye edilmektedir.  

Ayrıca, AC kaynağında elektrot çapı DC'ye göre daha büyük olmalıdır. 3.25’lik bir elektrotla başlanması ve daha sonra gerekirse ayarlanması tavsiye edilir. Zirkonyum alaşımlı tungsten elektrotların akım taşıma kapasitesi saf tungsten elektrotlardan daha yüksektir. AC kaynağı için bir diğer yararlı ipucu ise küt uç kullanılmasıdır; sivri uç kullanıldığında ark gezinme eğilimi gösterir.  

 

 

 4. Alüminyum kaynağı uygulamasında ne kadar ön tav vermeliyim?  

Az miktarda bir ön tav iyi olmakla birlikte, çok fazla ön tav vermek alüminyumun mekanik özelliklerine zarar verebilmektedir. Daha önce belirttiğimiz üzere, ısıl işleme elverişli alaşımlar için nihai ısıl işlem sıcaklığı 205°C olduğundan, kaynak uygulaması sırasında alüminyum 177°C 'ye ısıtılır ve sıcaklık bu aralıkta tutulursa alüminyumun mekanik özellikleri değişir. 

5000 serisi gibi ısıl işleme elverişli olmayan alaşımlarda, kaynak ustası sıcaklığı 93°C  aralığında tutsa dahi malzemeyi gerilme korozyonu çatlağına hassas hale getirebilir. Çoğu durumda, parçadaki nemi gidermek için bir miktar ön tav kabul edilebilir olmakla birlikte, belirli bir sınırın aşılmaması önerilir.  

Deneyimsiz alüminyum kaynakçılarının birçoğu ön tav işlemini destek olarak kullanır. Alüminyum kaynağında kullanılan ekipmanın nispeten yüksek kapasitelerde çalışması gerektiğinden birçok kaynakçı ön tavın ekipman sınırlamalarının giderilmesine yardımcı olduğunu düşünür, ancak durum böyle değildir. Alüminyumun erime noktası (649°C) çeliğin erime noktasından (1427°C ila 1483°C) düşüktür. Erime noktası düşük olduğu için, birçok kaynak ustası alüminyum kaynağı için hafif iş tipi ekipmanların yeterli olduğunu düşünür. Ancak, alüminyumun ısıl iletkenliği çeliğin beş katıdır; yani ısı çok hızlı yayılır. Bu nedenle, alüminyum kaynağı uygulamalarında kullanılan kaynak akımları ve voltajları çelik kaynağına göre daha yüksektir ve dolayısıyla alüminyum için aslında daha ağır iş tipi ekipmanlar kullanılması gerekir. 

 

 Alüminyum Kaynak Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular-2 yazımızı okumak için tıklayın.

KAYNAK MAKİNELERİMİZ İÇİN TIKLAYIN!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.