Teknik Yayınlar

Kaynak Teknolojisi

Endüstri Meslek Liseleri'ne ücretsiz olarak dağıtılan bu yayında (1) çelikler için örtülü elektrod seçimi, (2) gazaltı ark kaynağı yöntemi, (3) gazaltı ark kaynağında karşılaşılan sorunların giderilmesi, (4) paslanmaz çeliklerin kaynağı, (5) alüminyum alaşımlarının kaynağı ve (5) TIG kaynağında sağlık ve güvenlik konuları ele alınmıştır.

PFC Teknolojisinin Avantajları

Harmonikli akımlar uygun kompanzasyon sistemleriyle, kompanzasyon sistemi bulunmayan işletmelerde ise filtre veya "PFC" tekniğiyle azaltılabilir. PFC teknolojisinin kullanıldığı bir kaynak makinesinde "Reaktif Güç" yaklaşık %86, ihtiyaç duyulan "Görünür Güç" ise %30 oranında azalmaktadır.

Plazma Kesme Yöntemi

Plazma kesme yönteminin genel özellikleri, yöntemin sağladığı avantajlar, plazma kesme makinesi alırken dikkat edilmesi gereken konular ve plazma kesme yönteminden maksimum yarar elde etmek için yapılması gereken çalışmalar ve püf noktaları özet olarak ele alınmıştır.

Çelikler İçin Örtülü Elektrod Seçimi

Örtülü elektrodla ark kaynağı yönteminin özellikleri, örtünün görevleri, kaynak akımı ve kaynak pozisyonları, kaynak metalinin mekanik özellikleri, elektrod standartları, alaşımsız çelikler, alaşımlı ve yüksek mukavemetli çelikler ile paslanmaz çelikler için uygun elektrod seçimi konuları ele alınmaktadır.

Gazaltı Ark Kaynağı

Gazaltı ark kaynağı yönteminin genel tanımı ve tarihçesi, sağladığı avantajlar ve kısıtlamalar, yöntemin özellikleri, gerekli olan donanımlar, kaynak işlemi sırasında kullanılan dolgu malzemeleri, koruyucu gazlar, özlü kaynak telleri, çeşitli uygulamalar, kaynak hataları ve karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.

Gazaltı Ark Kaynağında Sorunların Giderilmesi

Gazaltı ark kaynağında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların temel nedenleri incelenmekte, her sorun için çözüm önerileri sunulmaktadır. Kitapta ayrıca koruyucu gazlar ve metal iletim tipleri ele alınarak gaz seçiminde dikkat edilmesi gereken konular açıklanmaktadır.

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Paslanmaz çeliklerin türleri, paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyetleri, fiziksel ve mekanik özellikleri, uygun paslanmaz çelik türünün seçilmesi, kaynak ağızı tasarımları, dolgu metali ve kaynak yöntemi seçimi gibi konular genel olarak ele alınmakta ve örnekler verilerek anlatılmaktadır.

Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı

Alüminyum ve alaşımlarının kaynağı sırasında ürün seçerken dikkat edilmesi gereken konular yer almaktadır. Buna ek olarak kaynak ağızı şekilleri, sık sorulan sorular ve karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çözümler ele alınmaktadır.

TIG Kaynağında Sağlık ve Güvenlik

TIG kaynağında ve diğer ark kaynağı uygulamalarında dikkat edilmesi gereken sağlık ve güvenlik şartları incelenmiştir. Koruyucu gaz tüplerinin ve gaz regülatörlerinin güvenli kullanımı, metal dumanları, elektrik çarpması riski, ark radyasyonu ve yangın tehlikesi konuları ele alınmıştır.

Düşük Hidrojenli Elektrodlar

Yeni alaşımların tutarlı gelişimi, ilk kez 1. Dünya Savaşı’nda gemi inşaasında kullanılan örtülü kaynak elektrodlarının tasarımlarını ve özelliklerini şekillendirmiştir. Giderek yüksek talep gören kaynak uygulamaları, fabrikalarda ve sahalarda daha yüksek dayanım sunan düşük hidrojenli elektrod kullanım ihtiyacını yaygın hale getirmiştir.

Teknik Eğitim El Kitabı

Yanında sırası ile; (1) Genel Elektrik Ark Kaynakçılığı, (2) Örtülü Elektrod Ark Kaynağı Yöntemi (3) Gazaltı Ark Kaynağı Yöntemi ve (4) TIG Kaynağı Yöntemi konuları ele alınmakta ve bu yöntemlerin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında pratik bilgiler verilmektedir.

Kaynak Hatalarının Önlenmesi İçin 6 Yöntem

Kaynak hataları, çeşitli yollarla ve çoğunlukla kaynak uygulaması esnasında basit bir dikkatsizlik veya gözden kaçırma yüzünden ortaya çıkabilir. Birçok durumda, bu dikkatsizlikler bazı özel malzemelerin kaynağı veya birleştirme teknikleri için gerekli eğitimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sebebi ne olursa olsun, sonuç aynıdır.

 Aşındırıcıların Güvenlik, Depolanma ve Kullanım Koşulları

El ile veya sabit bir makineye bağlı olarak kullanılan kesme ve taşlama taşları, çok yüksek hızlarda çalışmak için dizayn edilmiştir. Bir kesme veya taşlama taşı kullanım sırasında kırılırsa, parçaları saatte 300 kilometre hız ile çevreye saçılır. Ciddi yaralanmalar ve ürünün zarar görmesi gibi can ve mal kayıplarına neden olabilir.

Tungsten Elektrodların Hazırlanması ve Seçilmesi İçin İpuçları

Tungsten, metaller içinde en yüksek ergime sıcaklığına (3442 oC) sahip olması ile birlikte TIG kaynağında ark oluşumu için gereken akımı taşıması yönünden en ideal tercihtir. Sertliği ve yüksek sıcaklık direnci kararlı ark transferi sağlarken, ayrıca elektrodun ergimesini ve kaynak metaline geçmesini engeller.