Teknik Yayınlar

Teknik Eğitim El Kitabı

Genel elektrik ark kaynakçılığı, örtülü elektrod kaynağı, gaz altı kaynağı, TIG kaynağı, oksi-gaz, kesme ve tavlama yöntemleri  gibi konular hakkında detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Kaynak Teknolojisi

Gaz altı ark kaynağı yöntemi ve karşılaşılan sorunların giderilmesi, örtülü elektrod kaynağı yöntemi ve çelikler için örtülü elektrod seçimi, paslanmaz çeliklerin ve alüminyum alaşımlarının kaynağı ve TIG kaynağında güvenlik gibi konular hakkında detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Tungsten Elektrodların Hazırlanması ve Seçilmesi İçin İpuçları

En yüksek ergime sıcaklığına sahip metal olması sebebiyle TIG kaynağında tercih edilen Tungsten, farklı ark karakteristikleri ve akım taşıma kapasitelerinde kullanmak üzere farklı elektrod türlerine sahiptir. En iyi performansı elde etmek için belirli güç ünitelerine ve malzemelere göre seçilen Askaynak Tungsten elektrod çeşitleri, elektrod seçimi ve hazırlanması konularında detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki dokümanda yer almaktadır

Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı

Kaynak edilecek olan metal cinsi, bağlantı bölgesi kalınlığı, uygulanacak kaynak yöntemi ve kaynak ağzı şekli belirlenmesinin ardından seçilen dolgu metali seçiminin yanı sıra işlem sırasında dikkat edilmesi gereken çatlak oluşumu, çekme ve kesme dayanımı, yüksek ve düşük çalışma sıcaklıkları, korozyon dayanımı ve renk uyumu gibi hususlar aşağıdaki dökümanda yer almaktadır. Ayrıca, alüminyum ve alaşımlarının kaynağında kullanılan kaynak telleri, 4043 ve 5356 dolgu metallerinin arasında doğru seçimin yapılası, kaynak ağzı şekilleri, alüminyum kaynağında karşılaşılan sorunlar gibi konularda detaylı bilgi ve açıklamaya da aşağıdaki dokümandan erişilebilir.

Gazaltı Ark Kaynağı

Gaz altı kaynağı çalışma prensipleri, damla iletimi mekanizmaları, kaynak değişkenleri (kaynak akımı, kutuplama, ark gerilimi, kaynak hızı, serbest elektrod uzunlupu, elektrod açıları, kaynak pozisyonları, koruyucu gazlar, elektrod çapı), donanım (kaynak torcu, elektrod besleme ünitesi, güç üniteleri, regülatörler), kaynak sırasında tüketilen malzemeler (elektrodlar ve koruyucu gazlar), uygulamalar (alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelik, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynağı), özel uygulamalar (özlü elktrodlar, nokta ve dar aralık kaynağı), kaynakta ortaya çıkan problemeler ve kaynak hataları konularında detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Doğru Kaynak Torcu Seçimi

Gazaltı kaynağı (MIG/MAG) yapıyorsanız, gereksinimlerinize göre doğru torcu seçmeniz önemlidir. Kaynak torcu seçimi başlangıç maliyetleri, operasyon maliyetleri, bakım gereksinimleri, operatör tercihleri ve uygulama gereksinimlerinin dikkatli bir şekilde dengelenmesini gerektirir. Doğru seçim ağırlıklı olarak yaptığınız kaynak yöntemine, miktarına ve malzemeye bağlı olarak değişecektir. Yanlış kaynak torcu operatör ergonomisi, güvenliği, üretkenlik, ekipman ömrü ve kaynak kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 

Çelikler İçin Örtülü Elektrod Seçimi

Örtülü elektrodlarla ark kaynağının özellikleri (kaynak akımı, kaynak pozisyonları, elektrod çapı, elektrod standartları), çeliklerin ark kaynapında örtülü elektrod seçimi (alaşımlı, alaşımsız, ince taneli yüksek mukavemetli, yüksek mukavemetli ıslah edilmiş alaşımlı ve paslanmaz çelik için) gibi konularda detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.