Kullandığınız Kaynak Telinin Cast ve Helix Değerlerinin Etkileri

27.8.2015

Cast ve Helix; yalnızca GMAW için kullanılan ve telin, tel besleme ünitesine yerleştirilmeden önce yapılan ölçümlerdir. Uygun değerlerde olmadığında kaynak kalitesini düşüren; işçilik ve üretim maliyetlerinin arttıran bir etkendir. 

ASTM F2754 / F2754 M-09 (2013), Standart Test Method for Measurement of Camber, Cast, Helix and Direction of Helix of Coiled Wire ile olması gereken özellikler standartlaştırılmıştır.

AWS A5.18’de cast ve helix için, otomatik ve yarı otomatik sistemlerde telin düzgün beslenmesine müsade etmelidir denilmektedir. Standartta minimum cast değerleri olarak; 0.8 mm çap için 300 mm, 0.9 mm ve yukarı çaplar için ise 380 mm verilmiştir.

Cast, makara ya da varilin en üst sırasından 2-3 sarım alınıp yere gevşekçe bırakıldığında oluşan dairenin çapıdır. Düzgün kaynak yapabilmek için belli bir cast değerine ihtiyaç vardır. Teli eriten akımın transfer olabilmesi için tel ile kontak memenin temasına ihtiyaç duyulur. Belli bir seviyeye kadarki cast, tele yay özelliği verdiğinden besleme boyunca ihtiyaç duyulan bu teması sağlar.

Düşük cast; telin torçtan çıkarken sürekli yön değiştirmesine, bu nedenle de tel besleme sırasında problemlere neden olur.

Yüksek cast ise; telin makaradan boşalması sırasında zorluk çıkartır, tıkanıklıklara bu nedenle de bazı durumlarda duruşlara sebep olur.

 Serbest tel mesafesinin artması, düşük cast etkilerinin görülmesine sebep olur.

Cast değeri tavsiye edilen aralıklarda yine de tel besleme sırasında dönerek geliyorsa tel sürme makarası yeniden ayarlanmalıdır. 

Helix, makara ya da varilin en üst sırasından 2-3 sarım alınıp yere gevşekçe bırakıldığında oluşan dairenin bir ucunun düz zeminden yükselme mesafesidir. 

AWS A5.18 Standardına göre bu mesafe 25 mm’den fazla olmamalıdır. Yüksek helix, telin torçtan çıkarken sürekli yön değiştirmesine ve tel beslemede problem oluşturması nedeniyle duruşlara sebep olur. Serbest tel mesafesi arttıkça yüksek helix sonuçları görülür.

Helix değerleriniz standart dahilinde ancak yine de tel beslemede tel dönerek geliyorsa tel sürme makarası ayarı kontrol edilmelidir.

Uygun Cast ve Helix değerleri ile ;

• Tel beslemede düzelme,

• Kontak meme ve spiral aşınmasında düşüş,

• Ark sapmasında ve kaynak esnasında sıçrantı oluşumunda azalma elde edeceksiniz. 

 

Cast ve Helix görselleri: NS National Standard, Premium Welding Wire Bulletin

Copyright © 2015 Bu teknik makalenin her türlü kullanım ve yayın hakkı Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.